Algemene voorwaarden

Op onze werkzaamheden zijn van toepassing de Algemene Voorwaarden voor het Afvalstoffenvervoer over de weg,
gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te Amsterdam en Rotterdam. 

Op verzoek zenden wij de tekst van de voorwaarden toe.