Veelgestelde vragen

We leveren containers en containers met daarbij zand in het zuiden van Nederland, in de postcodegebieden 5500 t/m 5529, 5560 en 5580 t/m 5759.
Los zand leveren we alleen in het postcodegebied 5600 t/m 5756.

De huurtermijn van de container is 2 weken. Na 10 dagen ontvangt u een email dat de container bijna aan de maximale verhuurtermijn zit. Na 14 dagen ontvangt u een email dat we de container op gaan halen.

In de bevestigingsmail van uw bestelling staat een link waar u op kunt klikken om uw container eerder op te laten halen binnen de maximale huurtermijn van 2 weken.

Nee, wegens drukte is dit helaas niet mogelijk. Neem contact met ons op om eventuele uitzonderingen te bespreken.

U kunt via de webshop een nieuwe container bestellen. Bij de notities gelieve aan te geven dat het een wissel betreft van de container die reeds bij u geplaatst is.

Nee. Als u tijdens de bestelling in het opmerkingen-veld aangeeft waar de container geplaatst moet worden zal de chauffeur hier rekening mee houden tijdens de plaatsing. Wel dient u telefonisch bereikbaar te zijn op het telefoonnummer dat u opgeeft bij uw bestelling als zich onverhoopt toch een probleem voordoet.
Opmerkingen voor het afvoeren van de container kan u doorgeven aan ons. Voor het ophalen dient u te zorgen dat de container vrij staat en bereikbaar is voor de chauffeur. Als de container niet vrij staat, rijdt de chauffeur een loze rit en zullen er ritkosten in rekening worden gebracht. De kosten voor een loze rit bedragen € 75,- incl. BTW.

Houd bij het kiezen van een plaatsingslocatie voor de container rekening met de volgende zaken:
– Er moet voldoende ruimte zijn om de container te plaatsen. Ook de toegangsweg naar de locatie moet voldoende toegankelijk zijn voor een vrachtwagen. Let op bomen, lantaarnpalen etc.
– De container moet ook weer worden afgevoerd en is dan een stuk zwaarder. Door het gewicht van de container en de vrachtwagen kan de onderliggende bestrating verzakken.
– Ook onder de bestrating kan schade ontstaan aan leidingen, buizen, elektriciteitskabels etc.
– Overleg tijdens plaatsing met de chauffeur. Bent u niet aanwezig tijdens plaatsing? Tijdens uw bestelling kunt u in het “opmerkingen” veld extra plaatsings- of afvoer aanwijzingen voor de chauffeur achterlaten.
– Neem bij twijfel over de de locatie waar de container moet worden geplaatst contact met ons op.

U moet er rekening mee houden dat het plaatsen van de container 3 autoparkeerplaatsen in beslag neemt. Dit is voor de vrachtwagen die achterwaarts de container rechtuit moet neerzetten en ophalen. De container zelf neemt een ruimte van één parkeerplaats in.

De container mag maximaal 10 cm boven de rand van de container worden beladen en wel zo dat de vracht goed klem en veilig in de container blijft tijdens het transport. Verkeersveiligheid vinden wij erg belangrijk, dus als de chauffeur ter plekke een te hoog beladen container constateert zijn wij gedwongen deze te laten staan en worden er loze rit kosten in rekening gebracht. De kosten voor een loze rit bedragen € 75,- incl. BTW.

Wij adviseren u de bestelde container vol te maken en daarna de container te wisselen voor een nieuwe container.

U bent zelf verantwoordelijk voor een vergunning bij uw gemeente. Indien uw container verplaatst moet worden berekenen wij eenmalige transportkosten à € 75,- incl. BTW. Bij het verwijderen van de container in opdracht van uw gemeente en/of politie bent u het gehele orderbedrag kwijt, ook als de container niet of half gevuld is. Tevens komen er extra transportkosten bij.

U bent als opdrachtgever verantwoordelijk voor de geplaatste container. In geval van schade aan de container door brand, ernstige schade aan de container zelf, op last van de gemeente, (milieu)politie of brandweer komen voor uw rekening. Tevens dient u ten alle tijden bij het plaatsen en ophalen van de container te zorgen dat de container vrij staat. Kan de container niet worden geplaatst of worden opgehaald, dan zullen er extra transportkosten in rekening gebracht voor de zgn. loze rit. De kosten voor een loze rit bedragen € 75,- incl. BTW.

U mag de container – nadat deze door de chauffeur is geplaatst – niet zelf verplaatsen. Wanneer de container wordt verplaatst naar een andere locatie bestaat de kans dat de chauffeur de container niet meer kan afvoeren bijvoorbeeld vanwege aanwezige ruimte, lantaarnpalen, kabels, riolering etc.

Ja dat is mogelijk. Wel moet u dat dan eerst kenbaar maken bij onze administratie via een e-mail met vermelding van uw ordernummer en wij mailen u een factuur zodat u het verschil kunt bijbetalen. Let op! Als u het niet van te voren kenbaar maakt blijft de container staan en worden er loze ritkosten berekend. De kosten voor een loze rit bedragen € 75,- incl. BTW.

Bij elke container staat duidelijk aangegeven wat er wel of niet in mag.
Wat in geen enkele container afgevoerd mag worden is asbest of asbestgelijkend materiaal, chemisch afval, witgoed, (auto)banden en matrassen.

Let op: bij aanbieden van asbest en/of asbestgelijkend materiaal wordt de gehele containerinhoud verwerkt als zijnde asbest. Dit in verband met kruisbesmetting van het asbest en/of asbestgelijkend materiaal met het andere afval. Kosten voor het verwerken van asbest zijn zeer hoog. Neem voordat u uw afval aanbiedt in de container altijd contact met ons op, wanneer u het vermoeden heeft dat het om asbest en/of asbestgelijkend materiaal gaat. Golfplaten zijn in geen van de containers toegestaan in verband met de hoge kans op asbestverontreiniging.

Nee. Wij raden u aan uw koelkast of vriezer zelf bij de gemeente te brengen, of aan te melden, zodat ze uw koelkast of vriezer komen halen. Vaak is deze dienst gratis via de gemeente.

Nee. Deze moet apart worden afgevoerd in een container die geschikt is voor grond.
Na overleg met de verwerker wordt er een boetebedrag vastgesteld. Dit bedrag bestaat uit de kosten voor de speciale verwerking.

De containerinhoud kan worden afgekeurd op basis van niet toegestane afvalstoffen:
a. Tijdens het afvoeren van de container, door de chauffeur.
In dat geval wordt de container niet afgevoerd en wordt er contact met u opgenomen. Daarnaast worden loze ritkosten in rekening gebracht voor het niet kunnen afvoeren van de container.

De loze ritkosten bedragen € 75,- incl. BTW. U kan er voor kiezen het niet toegestane afval af te laden of alsnog aan te bieden tegen meerkosten.
b. Na het afvoeren van de container, door de verwerker. (bijvoorbeeld omdat het niet toegestane afval onderin de container is aangeboden)
De container wordt verwerkt op basis van het aangeboden afval in de container. U ontvangt per e-mail de reden van de overtreding. Daarnaast ontvangt u per e-mail een aanvullend factuur.

Staat uw vraag er niet bij?