Convenant – Verklaring Circulaire Afvalstromen

Beladen container:

  • Ondertekenaar geeft met ondertekening van deze verklaring gestalte aan de circulaire afvalstroom-verwerking.
  • Ondertekenaar geeft met ondertekening aan dat alle verwijderde afvalstromen worden aangeboden aan een specialistisch recyclebedrijf.
  • Het brekerbedrijf verplicht zich tot het opwerken van betreffend schoon puin tot een hoogwaardige grondstof voor de productie van beton en het afgeven van een volledig ingevulde verklaring van hoogwaardige verwerking.
  • Het recyclebedrijf verplicht zich tot het innemen en verwerken van hout tot een hoogwaardige grondstof  voor de houtindustrie en het afgeven van een volledig ingevulde verklaring van hoogwaardige verwerking.
  • Het recyclebedrijf verplicht zich tot het innemen en verwerken van groen tot een hoogwaardige grondstof voor de biomassa en akker- en tuinbouw en het afgeven van een volledig ingevulde verklaring van hoogwaardige verwerking.
  • Het recyclebedrijf verplicht zich tot het innemen en verwerken van plastic tot een hoogwaardige grondstof voor nieuwe kunststoffen en het afgeven van een volledig ingevulde verklaring van hoogwaardige verwerking.
  • Jos van Happen Containers heeft als doelstelling zoveel mogelijk papierloos te werken.
  • Alle vrachtwagens zijn Euro-6 gekwalificeerd, waarmee reductie in de CO2-uitstoot wordt bewerkstelligd.